Entropion

Wat is entropion?

Wanneer er sprake is van entropion dan houdt dit in dat de oogleden naar binnen krullen. Hierdoor zullen de haartjes van de buitenkant over het oog heen krassen. Dit kan in één oog zijn, maar ook in beide ogen. Als gevolg zal het oog (de ogen) gaan ontsteken. Het ooglidrandje zit niet mooi tegen de oogbol aan. Naast ontstekingen van het hoornvlies kan er ook een bemoeilijkte traanafvoer zijn door de entropion. Hierdoor kunnen dan weer traanstrepen ontstaan of zelfs huidontstekingen. Dit laatste komt doordat de huid te vochtig blijft en bacteriën dan een mooie omgeving hebben om te groeien. 

Behandeling van entropion

Indien de klachten van entropion heel mild zijn wordt er vaak eerst begonnen met een antibiotica-oogzalf. Dit in de hoop dat er zwelling in de oogleden ontstaan is als gevolg van irritatie. Door deze zwelling te laten afnemen kan het soms zo zijn dat de klachten daarna weer (tijdelijk?) over zijn. Dit moet wel echt een sterke zalf zijn. Het kan dus enkel maar door een dierenarts voorgeschreven worden. 

Maar in veruit de meeste gevallen is er geen andere optie dan een entropion operatie. Hierbij zal de dierenarts een klein reepje huid uit het ooglid  halen. Hierdoor komt het ooglidrandje weer op de normale manier op het oog terecht. De klachten zijn dan meestal binnen een week al vele malen minder en verdwijnen uiteindelijk al snel. Uw hond wordt weer een stuk levendiger want achteraf blijkt altijd dat hij er al lang hinder van had. Zelfs voordat er ontstekingen ontstonden had hij er pijn aan.  

Na een entropion operatie zitten er diverse hechtingen in de oogleden.
Na de operatie zitten er hechtingen rond het oog. Dat zijn de iets lichter gekleurde draadjes die je rondom zijn oog ziet.

Behoefte aan overleg?

Mocht u na het lezen van dit stuk over entropion nog met mij willen overleggen dan kunt u natuurlijk even een whatsapp bericht sturen. Bijvoorbeeld als u denkt dat uw hond last heeft van entropion.