Wat houdt chronisch nierfalen bij een kat in?

Wanneer de nieren in elk geval meer dan 25% functioneel nierweefsel hebben kunnen ze de afvalstoffen uit het lichaam nog goed uit het lichaam verwijderen. Maar als er meer dan 75% van het nierweefsel stuk is dan zullen de afvalstoffen zich gaan ophopen in het lichaam van de kat. Op dat moment spreken we van nierfalen bij een kat. Daarbij kunnen we onderscheid maken in twee groepen. Een heel snel verlopend proces: acute nierfalen en een wat trager lopend proces: chronische nierfalen. Bij acute nierfalen is vaak wel een oorzaak te vinden zoals bijvoorbeeld het opeten van lelies of een andere giftige stof. Bij chronisch nierfalen is de oorzaak vaak niet meer vast te stellen. 

Symptomen bij nierfalen

Wanneer er sprake is van nierfalen dan is het bij katten in de meeste gevallen een chronisch verhaal. Dat wil zeggen dat de nieren in een langzaam tempo verslechteren. De klachten zijn dan vaak dat ze meer gaan drinken in verloop van tijd. De nieren kunnen het vocht niet meer goed terugvangen tijdens het reinigingsproces waardoor er met de urine teveel water mee komt. Daarnaast gaan ze zich slecht wassen waardoor een mottige vacht ontstaat. Daarnaast zijn ze vaak niet meer zo actief en levendig als vroeger. Ze plassen meer, hoewel de eigenaar dat vaak niet opmerkt als de kat buiten plast. Op een gegeven moment verliezen ze meer vocht via de urine dan dat ze kunnen drinken. Op dat moment raken ze uitgedroogd en gaan ze in een shock. Wanneer er niets gedaan wordt zal de kat overlijden.

Naast bovenstaande symptomen kunnen er ook gemakkelijker ontstekingen ontstaan in het tandvlees en het maag-darm-stelsel. 

Oude kat heeft nierfalen en voelt zich niet fit.

Diagnose van nierfalen bij de kat

Wanneer de nieren de gifstoffen niet meer goed kunnen verwijderen dan hopen die zich op in het lichaam. Dus ook in het bloed van de kat. Door een beetje bloed af te nemen kunnen we als dierenarts het creatinine en het ureum meten. Dat zijn bepaalde stoffen die door de nieren verwijderd horen te worden. Zijn die verhoogd, dan is de nierfunctie niet meer voldoende. 

Tegenwoordig kunnen we ook al eerder bepalen of de nieren al aan het verslechteren zijn. In het bloed zit ook de stof SDMA wanneer de nieren slechter beginnen te worden. Dus de SDMA zal al stijgen wanneer de creatinine en ureum nog niet zo hoog zijn en dus al wanneer de kat zich nog niet ziek voelt. Daarom doen we ook vaak bij oudere katten (zonder duidelijke klachten) een preventief bloedonderzoek om bepaalde aandoeningen vroegtijdig op te merken. In geval van stijging van de SDMA kunnen we de eigenaar alvast overtuigen van het belang van het geven van een nierdieet om de nieren alvast te ontlasten. Zo zal het ontstaan van klachten uitgesteld worden. 

er wordt bloed bij een kat afgenomen om nierfalen vast te stellen.

Behandeling van nierfalen bij de kat

niertransplantatie nog geen optie

Helaas zijn we nog niet in staat om bij katten op een legale manier een niertransplantatie te doen. De donor-kat kan immers zelf geen toestemming geven om een nier bij hem te verwijderen en dus is het ethisch niet geoorloofd om transplantaties uit te voeren.

Genezing niet mogelijk

Ook is het niet mogelijk op een andere manier de nieren te genezen wanneer er sprake is van chronisch nierfalen. De nieren bevatten inmiddels teveel littekenweefsel en dat kan niet meer verdwijnen. 

Speciale voeding voor nierfalen bij de kat

De enige optie die we dus hebben is om de nieren zo min mogelijk te belasten. Dit doen we door een voeding te geven met zo min mogelijk eiwitten. Eiwitten zijn wel nodig voor het vernieuwen van weefsels, maar ze geven ook afvalstoffen. We zorgen dan voor eiwitten die zo min mogelijk afvalstoffen leveren en die zo veel mogelijk als bouwstof gebruikt kan worden.  Daardoor heeft de kat wel bouwsteentjes voor zijn weefsel, maar zeer weinig afvalstoffen en dus vergiftigt hij zich minder. Zo heeft Royal Canin de Renal brokken en als lekker vlees de  Renal natvoer. Een nadeel is dat een nierdieet wel net iets minder smakelijk is voor de kat dan een gewone voeding. 

Fosfaatbinders

Daarnaast kan het soms nodig zijn om extra fosfaatbinders te geven omdat bij nierfalen vaak het fosfaat in het lichaam gaat ophopen. De fosfaatbinders zorgen er dan voor dat fosfaat niet in het lichaam opgenomen wordt. Daarnaast kan de bloeddruk verhoogd zijn bij een kat met chronisch nierfalen en dan is het ook nodig om bloeddrukverlagende medicatie toe te dienen. 

Vocht infuus via bloedvat

Wanneer een kat al echt heel ziek geworden is van de opgehoopte afvalstoffen dan nemen we ze meestal op in de dierenkliniek. We leggen ze dan gemiddeld een dag of 3 aan een infuus.  Zo spoelen we de gifstoffen weg en heffen een eventuele uitdroging op. Meestal geven we ook medicatie via het infuus om de misselijkheid wat te onderdrukken. 

Vochtinfuus via de huid

Wanneer dat geen optie is (vanwege de kosten of vanwege de stress van de opname) dan valt het soms nog te proberen om een onderhuids infuus te geven. In dat geval geven we een grote hoeveelheid speciaal vocht onder de huid zodat de kat er even uit ziet als een dromedaris. Dit doen we dan meerdere dagen achter elkaar. Op die manier hopen we dat de kat zich weer wat lekkerder gaat voelen doordat de gifstoffen uit zijn lichaam gespoeld worden. Vocht geven via het infuus is echter effectiever dan onderhuids. 

Vervolg na infuus

Wanneer de kat zich dan weer wat prettiger voelt na toedienen van vocht kan gestart worden met de speciale voeding en evt medicatie. Op die manier hopen we dat hij nog lang stabiel kan blijven. De ene kat zal nog jaren op die manier kunnen leven. De andere kat zien we binnen een maand weer terug met uitdrogingsverschijnselen. Uiteraard kunnen we dan wederom de vocht-behandeling toepassen, maar we weten dan al wel dat hij al snel opnieuw zal verslechteren. 

Een kat krijgt een onderhuids infuus.

De toekomst

Helaas kunnen de nieren niet meer genezen bij chronisch nierfalen bij de kat. We proberen de kwaliteit van leven uiteraard zo goed mogelijk te houden. Maar er komt een moment dat uw kat zich zo ziek blijft voelen dat het niet prettig meer voor hem is om in leven gehouden te worden. Euthanasie is dan helaas de vriendelijkste oplossing voor uw kat. Hoe moeilijk dat ook voor u zal zijn. 

Meer info nodig over nierfalen bij uw kat?

Wanneer u behoefte heeft om met mij te overleggen over uw kat dan kunt u mij een bericht sturen via whatsapp.